Home » Fartskriver » Top 3 overtrædelser af køre- og hviletidsreglerne

Top 3 overtrædelser af køre- og hviletidsreglerne

Efter mere end 5 års erfaring med download af fartskriverdatahar FleetGO i løbet af tiden analyseret over 50 millioner downloads af førerkort data. I denne enorme mængde data har vi lavet en top 3 af de mest forekommende overtrædelser af køre- og hviletidsreglerne.

1. Afbrydelse af hvileperioden

Ifølge Køre- og hviletidsreglerne må hvileperioder ikke afbrydes. I de analyserede data har vi fundet en masse situationer, hvor hvileperioden, bevidst eller ubevidst, blev afbrudt. Vi har fundet to årsager:

  • Kørsel i meget korte perioder (fx for at flytte køretøjet på en losseplads)
  • Ubevidst fejlagtig føreraktivitet i fartskriveren – fra hvil til køretid.

Mange førere er ikke klar over, at fartskriveren automatisk skifter føreraktiviteten til køretid når bilen bliver flyttet, også når det kun er et par meter. Føreraktiviteten bliver også ændret, når føreren udfører handlinger i fartskriveren som indsættelse / fjernelse af førerkortet eller ændre landekoden: med et tryk på knappen i fartskriveren bliver hvileperioden direkte afbrudt. Læs mere om Tachograf Symboler.

Den samme tendens ser vi når en ugentlig hvileperiode bliver ubevidst afbrudt af en fører. Lad os forklare det med et eksempel:

Eksempel: Natten før føreren begynder at arbejde, går han hen til lastbilen for at hente nogle dokumenter eller forberede sig til turen. Hvis han indsætter sit førerkort den aften eller indtaster data i fartskriveren, afbrydes den ugentlige hvileperiode med det samme.

Føreren afbryder den ugentlige hvileperiode drastisk, og forpligter sig til at tage en fuld uges hvil i stedet for en reduceret hvileperiode.

2. Forkert manuel dataindsamling

Når en fører indsætter sit førerkort i fartskriveren, skal han manuelt angive, hvad han gjorde i perioden, hvor førerkortet ikke var indsat i fartskriveren. I de fleste tilfælde betyder det, at føreren har holdt en hvileperiode. Desværre har vi fundet en masse situationer, hvor føreren glemmer at indtaste hvileperioden, eller har indtastet forkerte oplysninger om denne periode. Dette kan føre til alvorlige overtrædelser af køre- og hviletidsreglerne.

Automatisk Download & Analyse

FleetGO har udviklet en all-in-one løsning, så du med et system kan downloade, opbevare og analysere din fører- og  fartskriverdata. I FleetGO platformen har du et oversigt af alle førerkortdata, og kan du kontrollere dine filer på køre- og hviletidsreglerne. Ud over det kan du kombinere din fartskriver data med GPS data fra FleetGO CubiQ enheden. Læs mere om Remote Tacho Download og Fartskriver analyse her!

3. Føreren har taget for mange reducerede daglige hvileperioder

Føreren har tilladelse til at tage maksimalt tre reducerede daglige hvileperioder inden for en arbejdsuge. De fleste førere er opmærksomme på deres reducerede hviletid, men vi ser, at der stadig begår mange overtræder med en risiko for høje fartskriverbøder. Hvordan kan det være, at reducerede hvileperioder er en af de mest forekommende overtrædelser af køre og hviletidsreglerne?

Problemet opstår i de følgende to regler:

Hvileperioder skal tages inden for en 24 timers periode

Den daglige hviletid skal tages inden for 24 timer efter føreren er begyndt med sit arbejde. I praksis sker det tit, at føreren starter den daglige hvil for sent, så den forpligtede, daglige hviletid ikke passer i en 24 timers periode.

 

Eksempel: føreren har arbejdet i 14 timer og planlagt en daglig hvileperiode på 11 timer, som tilsammen er 25 timer. I denne situation er det kun muligt at tage en 10 timers hvileperiode, der passer ind i 24-timers perioden.

Føreren forsømmer at overholde hvileperioder på 9 eller 11 timer

Registrering af førerens hviletider er for mange vognmænd også et uklart emne. Hvis føreren for eksempel mangler bare et minut af hans planlagte hviletid på 11 timer, registrerer fartskriveren automatisk den 11 timers hvileperiode til en reduceret daglig hvil.

 

Eksempel: hvis en fører mangler 5 minutter fra sin planlagte 11 timers hvileperiode, og foretager 3 reducerede hvilepauser på 9 timer i resten af ugen, savner han 2 timers hviletid i sin sidste hvileperiode, fordi hvileperioden på 11 timer er automatisk reduceret til 9.

Hvis føreren ikke bemærker de reducerede periode i tide, overtræder føreren (ubevidst) hviletidsreglerne. En meget alvorlig overtrædelse i køre- og hviletidsforordningen, som kan føre til høje bøder.

Om FleetGO

FleetGO er en af Europas hurtigst voksende teknologiselskaber, der leverer avancerede telematikløsninger til små, mellemstore og store virksomheder. FleetGO hjælper dig med at optimere din flådestyring, så du i en platform har en oversigt af førerens køre- og hviletider. Ud over det registrerer FleetGO’s CubiQ hardware også køretøjdata, så du kan optimere din flådestyring, spore dine biler med GPS og analysere førerens kørselsadfærd. Cirka 4.500 virksomheder bruger FleetGO-platformen for at styre deres operationer, og sænke deres omkostninger.

Top 3 overtrædelser af køre- og hviletidsreglerne

Billede: Top 3 overtrædesler af køre- og hviletidsreglerne

Analyse af Køre- og Hviletider

Automatisk oversigt af førerens køre- og hviletider

Fartskriver Analyse

Kontrollér din førerkortdata på eventuelle overtrædelser af køre- og hviletidsreglerne

Vi vokser hurtigt!

Technology Fast50-2015
Technology Fast50-2016
Main50-2016
Main50-2017
Main50-2018
FD-Gazellen 2017