Home » Fartskriver » Tachograf Symboler

Tachograf symboler De forskellige symboler forklaret nærmere

Fartskrivere er kontrolapparater i tunge køretøjer, der registrerer og opbevarer forskellige typer data – herunder rejsedistance, hastighed og føreraktiviteter. Fartskriverens hovedformål er at registrere førerens køre og hviletider. Føreren og virksomheden skal opbevare og beholde disse data i minimum 12 måneder.

Køretid, Andet arbejde, Rådighedstid / Pauser og Hviletid

Siden 1. maj 2006 er digitale fartskrivere obligatorisk i Danmark og alle EU-medlemsstater. Køre og hviletid registrering blev gjort mere gennemsigtig og mindre udsat for svig, for at forbedre bus- og lastbilchaufførernes arbejdsvilkår samt at øge den generelle sikkerhed på vejene. Digitale fartskrivere er derfor blevet et uundværligt kontrolapparat til flådestyring, som nu er meget udbredt i hele transportsektoren. De kan bidrage til at bevise, at førerne overholder Færdselsstyrelsens køre og hviletidsbestemmelser, som de er forpligtet til. Men at håndtere reglerne for fartskriveren er ikke altid let.

Efter indførelsen af fartskriveren er anvendelsen blevet forenklet ved indførsel af visse symboler. Til at gøre det enkelt, er fire centrale symbolformater blevet lovligt etableret. Disse symboler skildrer de forskellige føreraktiviteter for Køretid, Andet Arbejde, Rådighedstid og Pause / Hviletid, og de er stadig gældende i hele transportsektoren. Kort efter indførelsen af disse fire symboler har forskellige fartskriverproducenter introduceret nye tachograf symboler, hvilket har resulteret i et bredt udvalg af symboler.

Hvorfor er det vigtigt at kende tachograf symboler?

Alle virksomheder og medarbejdere, der kører i lastbiler eller styrer en bilpark med lastbiler, skal være bekendt med tachograf symbolerne. Hvert symbol viser førerens aktiviteter, og hjælper føreren med at undgå overtrædelser af køre og hviletid reglerne. Hvis du ikke har kendskab til symbolerne, bliver det meget svært at gøre brug af en fartskriver på korrekt måde.
Udover de fire standardsymboler bruger forskellige fartskriverleverandører også andre symboler. Hver fører skal kende det specifikke sæt, der gælder for den fartskriver, han eller hun bruger. Fejl ved indtastning kan medføre overtrædelser af fartskriverforordningen og køre og hviletid bestemmelser, som kan medføre bøder og sanktioner.

Spar tid og penge på kontrol af køre- og hviletiden
Den nemmeste måde at kontrollere tachograf symbolerne og føreraktiviteter på, er ved at aflæse fartskriverdata automatisk og på afstand ved hjælp af FleetGOs Remote Tacho Download løsning. Flådeejeren får et realtime oversigt af fartskriverfilerne i FleetGO’s cloud platform, så han nemt og hurtigt kan analysere og kontrollere føreraktiviteter.

I stedet for manuelt download eller ved at bruge en Download Station, byder FleetGO virksomheder en løsning hvor førerens data automatisk downloades med FleetGOs CubiQ enhed, så du uden forsinkelse eller ekstra arbejde kan indse alle fartskriver data fra både førerkort og virksomhedskort.

Køre og Hviletid data bliver sendt direkte fra kontrolapparatet til FleetGOs cloud platform, så du hurtigt kan oprette månedlige rapporter på alle chauffører og biler.
Alle filer kontrolleres på fuldstændighed og integritet, så du både fører og vognmand kan være helt sikkert på, om dit arkiv opfylder køre- og hviletidsreglerne.

Hvem har ansvaret?

Introduktionen af de nye tachograf symboler forenkler førerens brug af fartskriveren, og gør det nemmere for vognmænd at styre deres flåde og kontrollere køre og hviletid bestemmelser mere effektivt.

Symbolerne hjælper virksomheder at kontrollere førerens køre- og hvile aktiviteter mere nøjagtigt. Det er ikke kun vognmanden og virksomheden, der holdes til ansvar for overtrædelser af køre- og hviletidsreglerne. Også speditører og vikarbureauer skal planlægge turene på sådan en måde, at føreren ikke overskrider reglerne. Også for disse virksomheder er det vigtigt at analysere fartskriverdata og førerens køre- og hviletider på eventuelle overtrædelser.

Transportvirksomheder har ansvaret for at undervise og træne deres chauffører til korrekt brug af tachograf symboler, sikrer korrekt brug af førerkort og sørge for og at fartskriveren bliver synet indenfor 2 år.

Aflæsning af førerkort og fartskriverkort

Hvordan ser tachograf symbolerne ud?

Tachografens symboler repræsenterer den aktuelle føreraktivitet. ”Køretid” aktiveres automatisk når lastbilen er i bevægelse. Den digitale fartskriver vælger standard aktiviteten “Andet arbejde”, når lastbilen kører stationært. Føreraktiviteten ”Pause eller Hviletid”, og ”Rådighedstid”, kan manuelt vælges af føreren, mens køretøjet står stille.

Alle symboler er fastlagt af EU rådet, og skal kaldes og illustreres på samme måde i alle fartskrivere.

Køretid – Tachograf symbol

Symbolet ”Køretid” angiver at føreren er ved at køre, normalt efterfulgt af varigheden af køretiden. Dette symbol indeholder også den tid køretøjets står stille for trafiklys eller i kø. Køretid registreres automatisk som standard aktivitet på de fleste fartskrivere, hvilket betyder, at føreren ikke behøver at indtaste køretid når han starter bilen.

Andet Arbejde – Tachograf Symbol

Symbolet ‘Andet arbejde’ – indikerer, at føreren er logget ind og arbejder andet end kørsel. Køretøjet står stille. Denne status kan omfatte hjælp ved af- og pålæsning af lastbiler, arbejde for leverandøren eller anden arbejdsgiver, og endda arbejde uden for transportsektoren.

Rådighedstid – Tachograf Symbol

Symbolet “Rådighedstid” angiver førerens tilgængelighed når køretøjet er i bevægelse. Perioder med rådighedstid omfatter for eksempel ventetid og overnatning på færge, men også af- og pålæsning af lastbiler når bilen er i bevægelse. Rådighedstid betyder også, at føreren i denne periode arbejder med det formål at besvare opkald til at starte eller genoptage kørsel.

Pause eller Hviletid – Tachograf Symbol

Symbolet “Pause / Hvil ” angiver, at føreren tager en pause eller hviler. Dette omfatter både pauser i arbejdstid samt daglige / ugentlige hvileperioder.

Et stor udvalg af andre tachograf symboler

Ud over de fire standardsymboler, bruges en bred vifte af tachograf symboler til at symbolisere visse aktiviteter, såsom udstyr og roller. Hver tachograf leverandør har sit eget specifikke sæt symboler, som f.eks. Operative tilstande, Køreaktiviteter, Kort og Udstyr. Kombinationer af symboler bruges også ofte til at pege på f.eks. Fejl, specifikke køreperioder, og brug af forskellige korttyper. En komplet liste og vejledning til tachograf symboler og ikoner leveres af hver enkelt producent, som normalt følger med i en brugervejledning eller instruktionsmanual, der følger med det specifikke mærke og den version af fartskriveren, der er installeret.

Se her for vejledning til forskellige producenters downloads:

Liste over alle fartskriver symboler: gratis download

For at være sikker på at du er godt informeret om de mest almindelige symboler, kan du downloade denne liste. Det dækker alle de mest sædvanlige og brugte symboler baseret på 90% af markedet, der er afledt af VDO’s fartskriver. For nemheds skyld er listen gratis til brug for enhver vognmand, virksomhed eller brugere af flådestyring.

Remote Tacho Download Løsning

Automatisk Download af førerkort og fartskriverdata

Vi vokser hurtigt!

Technology Fast50-2015
Technology Fast50-2016
Main50-2016
Main50-2017
Main50-2018
FD-Gazellen 2017