Home » Fartskriver » Tachograf kort

Tachograf kort Tachograf kort forklaret nærmere

Der er fire tachograf kort, der kan bruges i den digitale fartskriver: førerkort, virksomhedskort, kontrolkort og værkstedskort. I denne artikel læser du mere om anvendelsen af de specifikke kort, deres design og funktioner.

Førerkort

Når en lastbil eller bus er forsynet med en digital- eller intelligent tachograf, skal føreren være ejeren af et personligt førerkort. Førerkortet har en overvejende hvid/pink baggrund.

Førerkortet registrerer datoer og tidspunkter på førerens aktiviteter såsom køretid og hvilesteder. Ud over førerens aktiviteter, registrerer førerkortet også lastbilens kilometertal, registreringsnummer, arbejds- og køretid, køredistance og turens varighed. Alle føreraktiviteter og fartskriverdata gemmes på kortet, og skal udlæses indenfor 21 dage. Førerkortdata bliver også gemt på den digitale fartskrivers masselager, og skal downloades og overføres til et eksternt etb-medie indenfor 60 dage. Førerkortdata vises i kontrolapparatet eller downloadet via en Black Box eller andet tachograf download udstyr.

Det er teknisk muligt at køre et køretøj uden førerkort, men det vil blive registreret som en grov overtrædelse af fartskriverforordningen og køre- og hviletidsreglerne. Overtrædelsen bliver med det samme registeret på førerkortet. En vognmand må kun holde ét kort, og det personlige førerkort er gyldigt i fem år.

Virksomhedskort

Virksomhedskortet udstedes til transportvirksomheder af Politiet. Den bruges til registrere dine tachografdata, der er lagret i alle lastbiler som er registreret under dit virksomhed. Virksomhedskortet gør det også muligt at låse de registrerede data som tilhører virksomheden mod uautoriseret adgang fra andre (ukendte) organisationer.

Kortet holder en samlet oversigt over alle køre- og hviletidsdata fra virksomhedens køretøjer. Virksomhedskortet er overvejende gult og indeholder detaljer om det firma, der udfører transporten. Før et køretøj tages i drift skal en vognmand indtaste virksomhedens oplysninger i tachografen. Dette gøres ved at indsætte virksomhedskortet i tachografen og følge vejledningen Læs mere om ind- og udlåsning af din virksomhedskort.

Kontrolkort

Dansk politi og EU myndigheder skal være i stand til at kontrollere korrekt brug af førerens køre- og hviletid og fartskriverforordningen, og har derfor brug for et kontrolkort, når de udfører kontrol når du for eksempel bliver indkald. Køre- og hviletiderne kan downloades og aflæses med kontrolkortet for at tjekke eventuelle overtrædelser af køre og hviletid reglerne og takografforordningen. Dette kan gøres ved at aflæse førerkort- eller tachografdata.
Kontrolkortet giver politiet og myndigheden ubegrænset adgang til al information, der er lagret på den digitale tachograf og førerkort, selvom en virksomhed ”låser” sin data.

Værkstedskort

Et værkstedskort er et overvejende rødt tachografkort udstedt til autoriserede og godkendte værksteder og / eller deres mekanikere til at installere, syne, kontrollere og downloade digitale fartskrivere. Eventuelle ændringer i kontrolapparatet registreres i tachografens masselager. De data, som bliver gemt på værkstedskortet, er kortets ejer, og de sidste 88 udførte aktiviteter. Værkstedskortet er den eneste, der er udstedt med en PIN-kode og har en gyldighedsperiode på et år. PIN-koden er personlig og leveres kun én gang.

Det midlertidige førerkort

Et midlertidigt førerkort bliver udstedt til en fører som ikke er registreret i et EU land, men som arbejder i længere tid for en dansk virksomhed. Kortet udstedes en gang og har en maksimal gyldighed på 185 dage. Alle ikke-EU førere, der arbejder hos en dansk virksomhed og udfører professionel gods- eller persontransport, har brug for et midlertidigt førerkort.

Det midlertidige førerkort er et personligt fartskriverkort med tre funktioner:

● Registrering af førerens personlige oplysninger
● Giver adgang til den digitale fartskriver
● Registrerer førerens køre- og hviletider

Maksimalt gyldighedperiode for det midlertidige førerkort afhænger af varigheden af arbejdstilladelse eller førerattesten, men kortet er aldrig gyldigt i mere end 185 dage.

Undgå bøder med Remote Tacho Download 
Fartskriver bøder kan hurtigt ende op i høje bøder, og misbrug overvåges regelmæssigt. Det er derfor vigtigt at tage færdselstyrelsens lovgivning omkring digitale digitale tachograf og førerkort alvorligt.

FleetGO tager sig af at udlæse både fartskriverens masselager og førerkort, så du ikke behøver at bekymre dig om det. Den toårige opbevaringsforpligtelse håndteres også af FleetGO. Læs mere om Tacho Download her.

Hvordan kan man ansøge om tachografkort?

Udstedelsesprocessen for takografkort bliver i Danmark gjort af Politiet. Prisen for et nyt takografkort er 525 kroner. For at sikre, at ansøgeren ikke allerede er i besiddelse af et gyldigt takografkort, oprettede EU et internationalt netværk med alle takografkort i EU. Formålet med dette netværk, der kaldes ‘TachoNET’, er at udveksle data vedrørende takografkort, der for eksempel er meldt stjålet eller tabt.

Tabte, stjålne eller defekt tachografkort

Føreren skal ansøge om et nyt førerkort inden for 7 dage når førerkortet er defekt, tabt eller stjålet. Politiet skal udstede et erstatningskort inden for fem arbejdsdage efter modtagelsen af en gyldig ansøgning. I mellemtiden skal føreren udskrive data på sin køre- og hviletider registreret i fartskriverens kontrolapparat ved afslutningen af rejsen, tilføje hans personlige oplysninger og underskrive udskrifterne. Det er forbudt (undtagen under visse begrænsede omstændigheder) for en fører at fortsætte kørslen i mere end 15 kalenderdage uden et gyldigt førerkort. Politiet og udenlandske myndigheder registrerer udstedte, gyldige og ugyldige kort og udveksler data via TACHOnet. Hvis en fører bruger et takografkort, der er registeret som defekt, tabt eller stjålet, vil overtrædelsen hurtigt blive opdaget.

Tachograf-kort

Billede: Tachograf kort

Remote Tacho Download

Automatisk download af tachografdata og førerkort

Download din førerkort og tachografdata på afstand

Undgå overtrædelser og bøder

Vi vokser hurtigt!

Technology Fast50-2015
Technology Fast50-2016
Main50-2016
Main50-2017
Main50-2018
FD-Gazellen 2017