Home » Fartskriver » Tachograf fritagelse

Tachograf fritagelse

Siden introduktionen af EU-forordningen omkring tachograf reglerne i 2006, er den digitale tachograf blevet obligatorisk for alle nye lastbiler og tungvogn, og har gradvist erstattet analoge tachografer. I juni 2019 er den Smarte tachograf blevet obligatorisk i alle ny registrerede lastbiler.

For mange transportvirksomheder er det ofte et spørgsmål, om deres biler er forpligtet til at have monteret en tachograf eller om de er fritaget fra tachograf og køre- og hviletidsforordningen. Dette afhænger meget af transporttypen, formålet af transporten og varens samlede vægt. I denne artikel forklarer vi nærmere hvornår en fartskriver er obligatorisk, og hvilke fritagelser, der findes i Dansk og EU lovgivning.

Fritagelse af tachografforordningen og køre- og hviletidsforordningen for person- og godstransport

Fritagelse baseret på EU lovgivning:

 • Biler, som bruges til transport af mennesker, og som ikke kører uden for en radius på mere end 50 kilometer
 • Biler, som ikke må overskride en hastighed på 40 km/t
 • Biler, som tilhører militæret, brandvæsen eller redningsberedskabet, der er ansvarlige for den offentlige orden
 • Biler, som bruges i nødsituationer, redningsoperationer eller humanitær hjælp
 • Særlige bjærgningskøretøj med en dækningsradius på 100 km omkring deres hjemsted
 • Testbiler, som har til formål at teste diagnosticering, teknik, køreegenskaber, osv.
 • Køretøjer, eller en kombination af køretøjer, med en totalvægt på maks. 7,5 tons, som ikke bliver brugt til kommerciel godstransport. Obs: må kun benyttes inden for en radius af 50 km fra firmaets hjemsted, og kørslen i disse biler må ikke være førerens primære arbejde.
 • Køretøjer, der er klassificeret som “klassisk” og som ikke bruges til kommerciel gods- og persontransport.

Fritagelse baseret på Dansk lovgivning:

 • Biler, som offentlige myndigheder ejer eller lejer uden fører for at udføre vejtransporttjenester (må ikke konkurreres med private transportvirksomheder)
 • Køretøjer, som bliver brugt i landbrug-, gartneri-, skovbrug- og fiskerisektoren, og anvendes eller lejes uden fører til at udføre godstransport indenfor en radius af 100 kilometer fra virksomhedens hjemsted.
 • Skovbrug- og landbrugstrækkere, som benyttes til land- og skovbrugsaktiviteter indenfor en 100 kilometer radius af hjemstedet. Skal være ejet, lejet eller leaset fra virksomheden.
 • Køretøjer, som kun bliver anvendt på øer med et areal på maks. 2300 km². Øen er ikke direkte forbundet med fastlandet, fx gennem en bro eller tunnel.
 • Biler, som bliver anvendt til godstransport indenfor en radius af 50 km fra hjemstedet, kører på elektricitet eller natur- / flydende gas, og totalvægten ikke overstiger 7,5 tons.
 • Skolevogn er fritaget, hvis bilerne ikke anvendes til erhvervsmæssig transport eller personbefordring.
 • Alle køretøjer, som benyttes til nedenstående erhverv, er fritaget af tachograf- og køre hviletidsforordningen: kloakering, beskyttelse ved oversvømmelse, vand-, gas og elforsyning, vejkontrol, husstandsindsamling, og husholdningsaffald.
 • Store personbiler (10 – 17 siddepladser) der udelukkende benyttes til ikke-erhvervsmæssig personlig befordring eller rent privat kørsel.
 • Mælk indsamling fra gårde og transport tilbage til gårde af mælkebeholdere eller mælkeprodukter til foderbrug.
 • Pengetransport
 • Køretøjer, som transporterer slagteaffald eller dyrekroppe
 • Køretøjer, som holder sig indenfor trafikknudepunkter (havne, lufthavne, jernbaneterminaler)

VIGTIGT: Dette er kun en kort vejledning. En hvilken som helst chauffør eller virksomhed bør altid henvende sig til den fuldstændige juridiske tekst, som kan findes her: retsinformation.dk

Undgå bøder med automatisk download af tachograf og førerkort data
Fartskriverbøder på manglende indsendelse af fartskriverdata eller overtrædelser af takograf forordningen er høje, og overtrædelser eller manglende dokumentation af tachografer kontrolleres ofte af politiet.
Det er derfor vigtigt at tage download og opbevaring af digitale fartskriver og førerkort data alvorligt.
FleetGO’s Remote Tacho Download hjælper dig med at downloade både tachografen og førerkortet, så du og dine førere slipper for at bekymre dig om at udlæse til tiden. Den 12 måneders opbevaring forpligtelse er også fuldt ud dækket af FleetGO. Læs mere om Remote Tacho Download her.

Tachograf fritagelse

Billede: Tachograf fritagelse

Remote Tacho Download

Automatisk og trådløs download af førerkort og tachograf data

Remote Tacho Download

Automatisk og trådløs download af tachograf data og førerkort