Home » Fartskriver » Korrekt brug af tachograf

Korrekt brug af tachograf

Næsten 70% af alle tachograffejl og køre- og hviletidsovertrædelser skyldes forkert indtastning i tachografen af chauffører. Med den korrekte vejledning og instruktion kan chauffører i almindelige situationer drastisk reducere deres overtrædelser og risiko på fartskriverbøder. Den vigtigste knap er knappen “Mode” eller “Mode switch” for at indstille tachografen korrekt og således registrere de mulige aktiviteter. Denne artikel forklarer mere om korrekt brug af tachografindtastning, tachograf symboler og chaufførens arbejdsaktiviteter.

Oversigt:

Tachograf symboler

Driving Tachograph SymbolKøretid:
indstilles automatisk af tachografen når køretøjet kommer i bevægelse.

 

Break Tachograph SymbolHviletid:
Chauffører må ikke udføre arbejde eller kørsel når denne indstilling er indtastet.

 

Available Tachograph SymbolRådighedstid:
Indtastes ved ventetid (f.eks. på færgen, læsning og aflæsning af fragt hvis man er fører uden arbejdsaktivitet (f.eks. navigation eller andre opgaver), osv.

 

Other-Work Tachograph SymbolAndet arbejde:
Indtastes når chaufføren er registreret som bilens fører, og udfører andet arbejde end at køre, for den samme eller en anden arbejdsgiver, uanset sektor.

 

Læs denne artikel for mere information om tachograf symboler og chaufførens arbejdsaktiviteter.

Tachograf fungerer ikke

Hvis tachografen ikke fungerer korrekt og føreren ikke kan anvende tachografen, skal chaufføren registrere sine arbejdsaktiviteter manuelt. Med en digital tachograf kan chaufføren lave (og underskrive) en manuel udskrivning af alle arbejdsaktiviteter i fejlperioden, inklusiv en forklaring af årsagen af fejlen. Brugere af en tachograf med skiver skal bruge bagsiden af tachografkortet til at gøre det samme.

Trådløs og automatisk download af data
Fartskriverbøder på manglende indsendelse af fartskriverdata eller køre hviletidsovertrædelser kan koste dyrt. Automatisk download og opbevaring af data. Remote Tacho Download hjælper dig med at downloade og opbevare alle dine data automatisk så du og dine førere slipper for bøvl med at udlæse til tiden.

Flermandsbetjening

Et køretøj betragtes som dobbelt bemandet (eller flermandsbetjent), hvis køretøjet har to chauffører om bord i en given kørselsperiode mellem to daglige eller daglige og ugentlige hvileperioder. Begge chauffører skal være i besiddelse af et gyldigt førerkort og skal være i stand til at køre. Den første time af denne rejsetid er valgfri, hvilket betyder, at det er muligt at hente den anden chauffør inden for en time efter, at køreperioden er startet. Generelt gælder de samme fartskriverregler for begge chauffører med undtagelse af daglige hviletider. I tilfælde af flermandsbetjening skal hver chauffør have en daglig hviletid på 9 timer inden for en periode på 30 timer, der starter efter afslutningen af den sidste daglige eller ugentlige hviletid.

De fleste digitale eller smarte tachografer indstiller automatisk rådighedstid som arbejdsaktivitet. Den anden chauffør kan hurtigt glemme at indtaste hviletid, da han ikke kører, hvilket kan resultere i overtrædelser af hviletidsreglerne. Forudsat at den anden chauffør ikke behøver at udføre noget arbejde i løbet af denne periode, accepterer myndigheden de første 45 minutter af dette tidspunkt som en pause for at køre. Alle perioder med “Andet arbejde” skal dog registreres manuelt af den anden chauffør.

Læs vores detaljerede artikel om flermandsbetjening.

Rejsetid

Hvis køretøjet ikke befinder sig på vognmandens adresse eller førerens bopæl, kan det tidspunkt, som føreren bruger til at komme til dette sted, ikke betragtes som hviletid. Den eneste undtagelse er færgereglen: når chaufføren er på en færge eller et tog med adgang til (og anvendelse af!) en køjeseng eller sofa. Rejsetid skal altid registreres som “andet arbejde” eller “rådighedstid.”

Andet arbejde

“Andet arbejde” betyder alle aktiviteter, der er defineret som arbejdstid i artikel 3, litra a), i direktiv 2002/15 / EF, undtagen “køretid”. Det inkluderer alt arbejde for den samme eller en anden arbejdsgiver, uanset sektor.

I en uge, hvor køreaktiviteter inden for rammerne finder sted, skal alt tidligere “andet arbejde” siden den sidste hvileperiode (daglig eller ugentlig hviletid) registreres manuelt i tachografen. Førere kan indtaste deres arbejdshistorik op til 21 dage i forvejen. Andre muligheder for at optage dette er:

  • Skrevet og underskrevet manuelt på kortet (analoge tachografer)
  • Skrevet manuelt og underskrevet på udskrivning (digitale tachogafer)

Blandet brug af digital- og analog tachograf

Når en chauffør bruger både digitale og analoge tachografer, skal han sikre sig, at alle data registreres korrekt. Dette betyder, at et førerkort bruges til at registrere dataene på kortet, når du bruger en digital tachograf, og et analogt kort bruges, når du bruger den analoge tachograf og holder dem sammen.

Den tid, føreren er væk fra køretøjet, skal registreres et sted; på det digitale førerkort (ved hjælp af den manuelle indgang) ELLER analoge kort (med bagsiden af kortet). Det er ikke nødvendigt at medtage det på begge dele.

Arbejd for mere end en arbejdsgiver

Når en fører arbejder for mere end en transportvirksomhed skal føreren informere hver virksomhed med alle nødvendige tachograf data, så virksomheden kan være sikker på at råde over alle nødvendige tachograf filer.

Remote Tacho Download

Automatisk og trådløs download af førerkort- og fartskriverdata med lang rækkevidde

Vi vokser hurtigt!

Technology Fast50-2015
Technology Fast50-2016
Main50-2016
Main50-2017
Main50-2018
FD-Gazellen 2017