Home » Fartskriver » Kørsel uden førerkort

Kørsel uden førerkort

Kørsel uden indsætning af førerkort betragtes som en alvorlig overtrædelse af fartskriverreglerne, men det er dog en af ​​de mest forekommende overtrædelser. På årsbasis er der uddelt millioner af kroner i bøder, og i nogle tilfælde resulterede disse overtrædelser i betinget fængsel af føreren. Indsætning af førerkortet skal derfor tages meget alvorligt af både vognmand og transportvirksomheder.

Selvom alle former af fartskriver overtrædelser bør tages alvorligt, betragtes kørsel uden førerkort ved for eksempel vejinspektion som meget alvorligt. Formålet med denne artikel er at hjælpe dig med at forblive på den sikre side af loven.

De vigtigste regler omkring førerkort til digitale fartskrivere

Først og fremmest er det obligatorisk at vognmænd bruger deres personlige førerkort når de kører et køretøj som er installeret med fartskriver. Hver gang et køretøj køres uden førerkort, registrerer fartskriverens interne datahukommelse en begivenhed, som angiver, at førerkortet mangler. Alle godstransport og føreraktiviteter, der udføres uden førerkort, vil blive betragtet som ”ukendt fører”.

 

Nedenfor finder du en liste af andre vigtige regler for brugen af ​​førerkortet:

 • Alt kørsel uden førerkort, hvis du aldrig har fået et førerkort af Politiet, er en lovovertrædelse
 • Du må ikke dele dit førerkort med andre vognmænd
 • Dine personlige data (fødselsdato, adresse, kontaktinfo) som du har angivet til politiet, skal være aktuelt
 • Førerkort skal indlæstes korrekt, når begynder at køre. Det er ikke nødvendigt at fjerne dit førerkort når du skifter aktivitet (hvil, rådighed, andet arbejde), medmindre der er skiftning af fører eller køretøj
 • Du har ikke ret til at holde mere end et førerkort ad gangen

Må du køre i biler med digital tachograf uden førerkort?

Det er muligt at køre i lastbiler med fartskriver uden førerkort. Selvom dette er ulovligt, findes der dog et par undtagelser. Kørsel uden førerkort i lastbiler med digital tachograf er tilladt, når kortet ”ikke kan anvendes” (savnet, beskadiget, defekt eller stjålet). Et forkert indsat, udløbet eller glemt kort betragtes ikke som en gyldig grund til at køre uden førerkort. Vognmanden skal altid være opmærksom på at være i besiddelse af et gyldigt førerkort.

Udløbet førerkort til digitale fartskrivere

Kørsel med et udløbet førerkort er aldrig tilladt. Politiet informerer dig normalt om den kommende udløbsdato af dit førerkort. Du skal altid sørge for, at du anmoder om et nyt kort i tide; det kan i nogle tilfælde tage lang tid at modtage et nyt førerkort. Du skal sikre dig, at du ansøger om en fornyelse mindst 15 arbejdsdage før udløbsdatoen. Det nye førerkort anvendes dagen efter det gamle kort udløber. Du behøver ikke at aflevere dit gamle førerkort.

Obs: Glem ikke at udlæse dit gamle førerkort for fartskriverdata før du bruger dit nye kort!

Mistet, stjålet, beskadiget eller defekt førerkort

Kørsel uden førerkort i lastbiler med digitale eller smarte tachografer i tilfælde af et mistet, stjålet, beskadiget eller defekt førerkort er kun tilladt i op til 15 dage. Politiet skal udskifte et mistet, stjålet, beskadiget eller defekt førerkort inden 5 arbejdsdage efter modtagelse af en gyldig ansøgning.

Når et førerkort er tabt, stjålet, beskadiget eller stopper med at fungere, skal du tage følgende skridt for at overholde reglerne:

 • Politiet skal straks underrettes
 • Ansøg om et nyt kort inden for syv arbejdsdage
 • Informer din arbejdsgiver så hurtigt som muligt
 • Registrer dine aktiviteter på udskrifter fra start til slut af din arbejdsdag. Angiv dit navn, nummerplade og underskrift på bagsiden af ​​hver udskrift.
 • Opbevar din data i mindst 28 dage, og send det videre til din arbejdsgiver
 • I tilfælde af et beskadiget eller uegnet kort skal du sende det tilbage til Politiet

Remote Tacho Download

Det er en tidskrævende opgave at downloade alle fartskriverdata fra både fartskriveren og førerkortene. FleetGO tilbyder en trådløs og automatisk løsning til at downloade og opbevare alle data på afstand. Læs mere om Remote Tacho Download.

Nogle nyttige tips til kørsel uden førerkort

Jo bedre forberedt du er, jo mere solid er din sag. Her er nogle nyttige tips til dig angående dit digitale fartskriver førerkort:

 • Hvis du kører i internationalt, så altid husk at registrere de lande, du startet og slutter din kørsel. Hvis du indsætter dit førerkort i en Smart eller Digital Fartskriver skal du automatisk indtaste landekoden, men uden en førerkort skal du registrere det manuelt på dine udskrifter.
 • Sørg for at nævne de korrekte føreraktiviteter (Køretid, Andet Arbejde, Rådighedstid, Hvil/Pause) Læs mere her: Tachograf Symboler
 • Sørg for, at du har nok fartskriver papir. Du har brug for det, når du ikke har et førerkort og skal vedligeholde en analog oversigt af dine føreraktiviteter.
 • Sørg for, at du kan vise en oversigt på i alt 28 dage i tilfælde af en vejinspektion.

Databeskyttelse

Ud over udlæsning af fartskriverdata til tide, er det også vigtigt at opbevare din fartskriverdata i et beskyttet område. Dette kan faktisk gøres meget simpelt ved at gemme kopier eksternt eller på et EDB-medie (f.eks. Arkivet i FleetGO platformen). Hvis du mangler data, uanset af hvilken grund, kan fartskriver bøderne løbe op i tusindvis af kroner.

Kørsel uden førerkort

Billede: Kørsel uden førerkort

Remote Tacho Download

Automatisk download af førerkort- og fartskriverdata

Remote Tacho Download

Automatisk download og opbevaring af fartskriverdata og førerkort

Vi vokser hurtigt!

Fører identifikation