Home » Fartskriver » Hvad er digitale fartskrivere?

Hvad er digitale fartskrivere?

En digital fartskriver, også kendt som tachograf, er et kontrolapparat, der er monteret på tungvogn, som lastbiler, busser og varebiler + trailer som vejer mere end 3500 kg. Fartskriveren registrerer forskellige typer af fører- og fartskriverdata, såsom rejsedistance, hastighed, køretid og førerens aktiviteter. Disse data gemmes i fartskriverens masselager, og på førerkortet. De førende europæiske fartskriverleverandører er VDO (Siemens), Stoneridge, Intellic og Actia.

Hvornår er digital fartskriver forpligtet?

Installationen af en digital fartskriver er forpligtet i alle nye tungvogn, der er taget i brug fra 1. maj 2006, samt for udskiftning af gamle, analoge fartskriver som ikke fungerer længere i køretøjer som transporterer mere end 10 passagerer, eller køretøjer som vejer mere end 3,5 tons. Læse mere om fartskriver forpligtelser og tachograf fritagelse.

Hvordan virker en digital fartskriver?

Digitale fartskrivere består af selve kontrolapparatet, bevægelsessensorer, og fartskriverkortet. Kontrolapparatet er fartskriverens basis, og indeholder en processor, et ur, to kortspor, en skærm, en printer, en download-stik og en controller til manuelle indgange.
Kontrolapparatet er placeret i førerens område af kabinen. Bevægelses- eller hastighedsensorer er placeret i gearkassen. Enheden producerer elektroniske impulser, når gearkasseudgangsakslen vendes. De krypterede signaler sendes til kontrolapparatet, hvor de registreres og opbevares.

Hvad registrerer en digital fartskriver?

En digital fartskriver indsamler og gemmer følgende data:

● Dato køretøjets registreringsnummer
● Køretøjets hastighed
Enkel- eller flermandsbetjening
● Antal gange et førerkort indsættes hver dag
● Antal kilometer kørt per fører, som registreres via kilometertælleren
Føreraktivitet (kørsel, hvile, pauser, andre aktiviteter, tilgængelighed)
● Dato og tidspunkt ved aktivitetsændring
Overtrædelser (hastighed, kørsel uden førerkort, manipulation, forsøg på svig) og fejl
● Håndhævelseskontrol
● Detaljer om kalibrering af fartskrivere

.DDD-filer

Data gemmes som en .ddd-fil, der kan importeres og åbnes i fartskriver analyseprogrammer. Filerne kan være anderledes per land. I Spanien og Frankrig har .ddd-filerne for eksempel forskellige formater. I Spanien er formatet for digitale fartskriverfiler .tgd, og i Frankrig findes der to typer digitale fartskriverfilformater: Køretøjsoplysningerne gemmes i V1B-format, og førerdataene gemmes i C1B-format.

Remote Tacho Download
FleetGOs Remote Tacho Download løsning er udviklet til at frigøre vognmænd og virksomheder til automatisk download, opbevaring og analysere af digitale fartskriverdata. I stedet for manuelt at downloade og aflæse fartskriver- og førerkortdata med en tachograf download key, gør FleetGO det muligt at aflæse alle digitale fartskriverfiler på afstand.

De registrerede fartskriverdata sendes direkte og automatisk fra vores CubiQ kontrolenhed til FleetGO cloud platformen, så du sparer tid og penge, og reducerer risikoen på fartskriverbøder.

Nysgerrig om det er noget for din flåde? Så læs mere om FleetGOs Remote Tacho Download løsning!

Typer af fartskriverkort

Data kan opbevares i fartskriveren ved hjælp af et virksomhedskort. Dette sikrer, at din data ikke kan downloades af et andet firma, hvis køretøjet for eksempel bliver udlejet. Alle data kan stadig hentes ved hjælp af et kontrolkort eller et værkstedskort.

Der er fire typer fartskriverkort;

  • Førerkortet
  • Kontrolkortet
  • Værkstedskortet
  • Virksomhedskortet

Førerkortet bruges af førere til at registrere køre- og hviletider. Kontrolkort bruges af politiet til at hente data fra fartskriveren når du bliver indkaldt til kontrol. Et kontrolkort kan tilsidesætte enhver virksomhedslås, der er indført af operatørerne. Værkstedskortet bruges af autoriserede og officielle fartskriver teknikere til at kalibrere, syne, installere eller reparere fartskrivere. Virksomhedskort bruges af virksomheder til at hente data fra fartskriveren vedrørende deres medarbejdere og køretøjer. Virksomheder kan også låse oplysninger ved hjælp af deres virksomhedskort eller autorisere andre virksomheder, såsom telematikvirksomheder, til at indsamle data.

Indstillinger af arbejdsopgaver i fartskriveren

Fartskriveren tillader 4 forskellige føreraktiviteter:

  • Køretid
  • Andet arbejde
  • Hvil/pause
  • Rådighedstid

Køretid er fartskriverens standard indstilling, og aktiveres automatisk, når køretøjet er i bevægelse. Den digitale fartskriver vælger automatisk indstillingen ‘andet arbejde’, når bilen kommer i stå. Indstillingen ‘hvil/pause’ og ’tilgængelighed’ kan manuelt vælges af føreren mens bilen kører stationært.

Tachograf symboler viser førerens aktuelle arbejdsopgave. Alle indstillinger gemmes både på fartskriverens masselager og førerkortet.

En anden stor fordel af den digitale fartskriver er, at føreren ikke længere behøver at medbringe diagramark, da alle data bliver gemt på førerkortet. Dette er en af grundene til, at virksomheder bruger digitale og automatiske download løsninger, da det giver dem mulighed for at gemme fartskriverdata så længe de vil.

Digitale Fartskriver

Billede: Digital Fartskriver

Remote Tacho Download

Spar tid og penge med automatisk download af fartskriverdata

Remote Tacho Download

Læs mere om hvordan du trådløs og på afstand kan udlæse fartskriverdata og førerkortet med FleetGO

Vi vokser hurtigt!

Technology Fast50-2015
Technology Fast50-2016
Main50-2016
Main50-2017
Main50-2018
FD-Gazellen 2017