Home » Fartskriver » Fartskriverdata

Fartskriverdata

Fartskriverdata er en vigtig del af den daglige drift i transportvirksomheder, der skal holde sig til køre- og hviletidsreglerne. Det skyldes, at fartskriver- og førerkortdata indeholder alle oplysninger omkring førerens køre- og hviletider, og anvendes for at analysere mulige overtrædesler af fartskriverreglerne. I denne artikel kigger vi nærmere på hvad digitale fartskriverdata indholder, og de dermed forbundne regler og lovgivning.

Typer af fartskriverdata

For det første er det vigtigt at vide, hvordan fartskriverdata er sammensat. Der er to primære databærere:

Masselager i fartskriveren

Fartskriveren opbevarer alle registrerede data i kontrolapparatets masselager. Fartskriveren er forbundet til lastbilens gearkasse- og kørecomputer, og registrerer alle køretøjets aktiviteter, såsom køre- og hviletider, hastigheder og kørelængder. Udover de automatiske observationer skal føreren betjene fartskriveren ved at indtaste tachograf symboler, hvorvidt køretøjet bliver kørt (= automatisk), om der udføres arbejde (såsom lastning og losning) eller om der holdes pause eller hvil. Føreraktiviteterne bliver også gemt på førerkortet, men selv når der ikke er et førerkort i fartskriveren, registrerer og opbevarer kontrolapparatet alt i masselageret.
Masselageret skal aflæses indenfor hver 60. dag.

Førerkortet

Fartskriverdata bliver både opbevaret på førerkort og på masselageret. Alle førere er ansvarlige for at overholde køre- og hviletidsreglerne, og vedkommendes køretid og hvileperioder bliver registreret på en personligt førerkort. Førerkortet indeholder de samme oplysninger som masselageret, men er tilknyttet den individuelle fører af køretøjet. Der bliver kun registreret data på førerkortet, når den er sat ind i tachografen.
Hvis køretøjet bliver kørt uden førerkort (hvilket i sig selv er ulovligt!) bliver dataene ikke registreret på førerkortet men på masselageret. Det betyder, at fartskriverens masselager altid funktionerer som backup.
Førerkortet skal udlæses hver 21. dag.

Udlæsning af fartskriver- og førerkortdata

Som tidligere nævnt skal fartskriver- og førerkortdata udlæses periodisk. Udlæsningen skal foregå hver 60. dag for fartskriverens masselager og hver 21. dag for førerkortet. Det er nødvendigt med specielt udstyr for at kunne udlæse ddd-filerne. Læs mere om, hvordan du udlæse fartskriverdata her.

Automatisk udlæsning af fartskriverdata og førerkort
Det tager lang tid at udlæse en førerkort, og endnu længere at udlæse fartskriverens masselager. For at spare tid og reducere risikoen på fartskriverbøder, har FleetGO udviklet en automatisk og trådløs system til at udlæse fartskriverdata og førerkort på.  Nysgerrig om det er noget for dig? Så læs mere om Remote Tacho Download her.

Analyse af fartskriverdata

For at overholde Færdselsstyrelsens takografforordning er det ikke nok blot at downloade og arkivere fartskriverdata. Som arbejdsgiver er du forpligtet til at tjekke, hvorvidt førerne har overholdt køre- og hviletidsreglerne. Det er i sidste ende formålet med fartskriveren at tjekke, hvorvidt køre- og hviletidsbestemmelserne bliver overholdt.

Førerkortdata skal analyseres, så man kan kontrollere om førerne har overtrådt reglerne. Det kræver et særligt stykke software, der kan “dechifrere” fartskriverdata og tjekke, om de er komplette, og hvorvidt der er forekommet overtrædelser. Er det tilfældet, skal arbejdsgiveren formelt give føreren besked herom og lave en rapport. Bødesatsen bliver normalvis baseret på alle begående overtrædelser, fremfor enkelttilfælde.

FleetGO Tachograf Analyse
FleetGO byder transportvirksomheder muligheden for at analysere førerkortdata og fartskriverdata i et overskueligt cloud platform. Udover automatisk download af fartskriver filer, bliver din data analyseret, så man kan tjekke om arkivet er komplet, og om der er lavet overtrædelser af køre- og hviletidsreglerne. Læs mere om Tachograf Analyse her.

Administration af fartskriverdata

Det er et tidskrævende arbejde at administrere fartskriverdata, særligt når din bilpark består af flere køretøjer og førere. Det betyder, at det er vigtigt at benytte sig af et godt system. Der findes forskellige download- og analyseværktøjer på markedet, som kan hjælpe med dette. Der er dog stor variation i brugervenlighed og rapporteringsmuligheder. Administrationen af fartskriverdata med diverse kringelkroge og faldgruber bliver tit undervurderet.

Opbevaring af fartskriverdata

Af køre- og hviletidsbestemmelserne fremgår det, at digitale fartskriver- og førerkortdata skal opbevares i mindst et år. Men hvis oplysningerne også benyttes til andre formål, som f.eks. overholdelse af skattelovgivning, skal fartskriverdataene opbevares i længere tid.

Sikkerhed og databeskyttelse
Udover korrekt download og opbevaring af fartskriverdata, er det også vigtigt at beskytte din data på behørig vis.

Du kan gemme din fartskriverdata på et edb-medie, eller en ekstern server eller cloud-område, såsom FleetGO platformen. Det er vigtigt, at du altid har en backup af din data. Hvis du for eksempel mangler data i dit fartskriverarkiv, kan det resultere i høje bøder.

Fartskriverdata

Billede: Fartskriverdata

Remote Tacho Download

Automatisk download og opbevaring af din fartskriverdata.

Remote Tacho Download

Undgå bøder ved automatisk og trådløs download af din fartskriver- og førerkortdata. Læs mere om det er noget for dig!

Vi vokser hurtigt!

Technology Fast50-2015
Technology Fast50-2016
Main50-2016
Main50-2017
Main50-2018
FD-Gazellen 2017