Home » Fartskriver » Fartskriverbøder og sanktioner

Fartskriverbøder og sanktioner

Overtrædelser af køre– og hviletidsbestemmelserne straffes med høje bøder til både fører og virksomhed. Bødestraffen bliver beregnet per procent af forskellige overtrædelser begået af føreren eller virksomheden. I værste tilfælde kan bøden for føreren ende op på maks. 30.000 kroner, og for virksomheden 60.000 kroner per fører. Det kan endda ske, at føreren frakendes førerretten betinget, hvis han har overtrådt køre- og hviletidsreglerne med mere end 30 procent.

Selvom bøderne hurtigt kan løbe op i tusindvis af kroner, begås der alligevel mange fartskriver overtrædelser. Nogle gange begår der ubevidst fejl, men meget tit er det også bevidste overtrædelser, selvom politiet ofte indkalder virksomheder til kontrol.
Herunder finder du en oversigt af de mest forekommende overtrædelser og dertilhørende bøder eller sanktioner baseret på Artiklerne 6, 7, 8 og 9 i Køre- og Hviletidsforordningen og Takografforordningen.

Hvordan beregnes fartskriver bøder?

I Danmark er beregningen på bøderne meget overskueligt, specielt i sammenligning med andre europæiske lande. Politiet kan indkalde virksomheder til kontrol (eller udføre vejinspektion) og kontrollere på nedenstående 3 fartskriverbestemmelser:

  • Bøder ved overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne
  • Bøder ved overtrædelse af tachograf forordningen
  • Bøder ved manglende indsendelse af tachograf oplysninger

I nedenstående tabeller kan du se nogle eksempler på overtrædelser og hvordan bøderne bliver beregnet.

Bøder ved overtrædelse af køre- og hviletidsregler

Den præcise bødestraf afhænger af, hvor mange procent overskridelse, overtrædelsen er på, og hvor alvorlig overtrædelsen er. Politiet kan undersøge førerens køre- og hviletider i op til 12 måneder.

I Danmark bliver bødetaksen på overtrædelser af køre- og hviletidsregler  baseret på det antal procent, føreren har overskridt reglerne. Eksempler på overtrædesler af køre- og hviletidsregler og følgende bøder er vist i nedenstående tabel:

Bødestraf ved overtrædelse af køre– og hviletidsforordningen artikel 6, 8 eller 9.Bødestraf førerBødestraf virksomhed
Føreren holder ikke en sammenhængende pause på mindst 45 minutter efter en kørselperiode på 4,5 timer. Dog kan føreren erstatte sin pause på 45 minutter med en pause på mindst 15 minutters varighed, fulgt af en 30 minutters pause.
Eksempel: pausen varer kun 30 minutter i stedet for 45 minutter = 33 % overskridelse1.650 kr. i bøde3.300 kr. i bøde
Overskridelse af den daglige køretid af ni timer. Dog må den daglige køretid sættes op til højst ti timer, to gange om ugen.
Eksempel: føreren har en daglig køretid på 11 timer = 18 % overskridelse1.800 kr. i bøde3.600 kr. i bøde
Den samlede køretid i to på hinanden følgende uger overstiger 90 timer.
Eksempel: førerens samlede køretid i to uger er 115 timer = 22 % overskridelse2.200 kr. i bøde4.400 kr. i bøde
Føreren holder flere end tre reducerede daglige hviletider mellem to ugentlige hviletider.
Eksempel: Føreren har holdt to hviletider af 9 timer, og en afbrudt hviletid fordi lastbilen er startet, og derfor kun 3 timer = 66 % overskridelse6.600 kr. i bøde13.200 kroner i bøde
Den ugentlige køretid overskrider 56 timer.
Eksempel: Føreren har kørt 57 timer = en 2 % overskridelse.0 kr. i bøde (bagatel)0 kr. i bøde (bagatel)

Undgå overtrædelser af køre- og hviletidsreglerne

Vil du direkte og på afstand analysere førerens køre- og hviletid? Så kan FleetGO hjælpe dig. FleetGO Fartskriver Analyse løsning viser dig i et online cloud platform eventuelle overtrædesler af føreren. På den måde kan du hurtigt og nemt kontrollere førerens kørselsadfærd, og reducere risikoen for overtrædelser på køre- og hviletider. Læs mere her.

Bødestraf ved overtrædelse af tachograf forordningen

Fartskriverreglerne i tachograf forordningen er baseret på manglende eller fejlindtastede oplysninger i fartskriveren. Overtrædesler af disse regler er både førerens og virksomhedens ansvar. Føreren skal indtaste de rigtige data i fartskriveren, og virksomheden skal kontrollere om alt er udført korrekt.

Bødestraf ved overtrædelse af tachografforordningenBødestraf til førerBødestraf til virksomhed
Forkert betjening på knapper i fartskriveren eller manipulation af fartskriverfiler500 – 6.000 kr. i bøde1.000 – 12.000 kr. i bøde
Manglende navn eller udskiftning på køreskive500 – 6.000 kr. i bøde1.000 – 12.000 kr. i bøde
Glemt at indføre førerkortet i fartskriveren500 – 6.000 kr. i bøde1.000 – 12.000 kr. i bøde

Bøder ved manglende indsendelse af tachografdata

At glemme eller fortryde at indsende fartskriverdata når virksomheder bliver indkaldt til kontrol medfører til høje bøder. For hver mangelende diagramark er bøden 6.000 kroner. Hvis du ved 20 lastbiler mangler fartskriverdata, kan bøden ende op på 120.000 kroner.

Bødestraf ved manglende indsendelse af oplysningerBødestraf til førerBødestraf til virksomhed
Manglende indsendelse af oplysningerIkke ansvarlig6.000 kr. i bøde per dag

Hvad sker der når fartskriverbestemmelserne bliver brudt?

Risikoen for bøder er høj, og de bliver kun højere, som årene går. Men i de fleste tilfælde er vognmænd og virksomheder ikke engang klar over, at en overtrædelse har fundet sted. Eller værre endnu: virksomhedens fartskriverdata er ikke komplet, og mangler derfor oplysninger ved indsendelse når man er indkaldt til kontrol.

FleetGO har udviklet en komplet løsning for transportvirksomheder, så førere, arbejdsgivere og vognmænd ikke længere behøver at bekymre sig om at downloade fartskriverdata til tiden. FleetGO installerer en CubiQ enhed i lastbilen, som bliver forbundet med tachografen. Din data bliver på den måde automatisk og på afstand downloaded og opbevaret i FleetGO cloud (edb-medie). Læs mere om Remote Tacho Download, og spar tid og penge!

Hvem holdes til ansvar?

Førerens overtrædelser af køre- og hviletidsbestemmelser er også virksomhedens objektive ansvar. Det kan derfor medføre bødestraf til både fører og virksomhed, selvom virksomheden som arbejdsgiver ikke er skyld i overtrædelsen. Det kan også ske, at virksomheden kan blive retsforfulgt, hvis der foreligger beviser for, at føreren er ansporet til at begå overtrædelser. Virksomheden kan for eksempel anspore føreren med betalinger, vedligeholde en uordentlig planlægning af arbejdstiderne eller undlader at udføre kontrol på førerens køre- og hviletider.

Virksomheder kan også blive retsforfulgt, hvis de ikke tager hånd om en bestemt førers gentagne brud på køre- og hviletidsbestemmelser. Virksomheder har 21 dage til at tage hånd om de registrerede overtrædelser, og de vil blive underrettet af sidstnævnte i form af berigtigelsesopmærkninger (overtrædelser der ikke har med sikkerhed at gøre). Førere har op til 28 dage til at reagere, regnet fra det øjeblik bøden blev dem forelagt. Dertil kommer, at førerretten kan blive frakendt betinget, som forbyder føreren at køre, indtil betingelserne fastsat i forbuddet er opfyldt. Trods kørselforbud vil overtrædelsen ligeledes blive retsforfulgt.

Bøder og sanktioner fartskriver

Billede: Fartskriverbøder

Remote Tacho Download

Automatisk download af førerkort- og fartskriverdata

Remote Tacho Download

Automatisk download og opbevaring af fartskriverdata og førerkort

Vi vokser hurtigt!

Technology Fast50-2015
Technology Fast50-2016
Main50-2016
Main50-2017
Main50-2018
FD-Gazellen 2017