Home » Fartskriver » Fartskriver regler

Fartskriver regler

Fartskriver lovgivningen forklaret nærmere

Den danske og europæiske lovgivning omkring fartskrivere består af et komplekst regelsæt, som kan være svært at forstå og endnu sværere at overholde. Manglende viden om reglerne kan nemt skabe seriøse problemer for en hvilken som helst virksomhed, som arbejder med fartskrivere. Med denne artikel giver vi en kort vejledning omkring de forskellige fartskriverregler, som hurtigt og nemt forklarer hvordan førere, arbejdsgivere og vognmænd kan overholde reglerne omkring fartskriver lovgivningen.

Køre- og hviletid regler: Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Fartskriver reglerne findes i Europa Parlamentets og Rådents forordning, nr. 561/2006[5], som trådte i kraft den 11. april 2007. Reglerne gælder både ved brug af digitale og analoge fartskrivere. Brud på reglerne kan resultere i høje bøder for virksomhed og fører.

Det er vigtigt at vide, at i fartskriver-terminologien er en ‘uge’ ikke nødvendigvis den samme uge, som vi kender den (fra søndag til mandag), selv hvis den faktisk også strækker sig over 7 dage. En fartskriveruge begynder med udgangen af en ugentlig hvileperiode. En fartskriveruge kan begynde på en hvilken som helst dag i ugen.

Lovgivning maksimalt antal køretimer

 • Den maksimale køretid i en periode på to uger er på 90 timer
 • Den maksimale køretid i en periode på en uge er 56 timer
 • Den maksimale køretid på én dag er 9 timer. Det kan udvides til 10 timer op til 2 gange hver uge.

Regler for fartskriver og pauser

 • Hver gang en fører har kørt i 4,5 timer, skal føreren holde minimum 45 minutters pause. Føreren kan holde alle 45 minutters pause på én gang, eller dele dem op i en 15 minutters pause efterfulgt af en 30 minutters pause (45 minutter i alt).

Regler for daglige pauser og hviletid

 • Daglig hviletid: en fører bør hvile mindst 11 timer hver dag. Denne hviletidsperiode kan deles op i 2 separate perioder, der tilsammen varer 12 timer:
  • en første periode på mindst 3 på hinanden følgende timer;
  • efterfulgt af en periode på 9 på hinanden følgende timer.
 • I tiden mellem den 2-ugers hvileperiode er det tilladt at afholde en kortere hvileperiode på minimum 9 timer men ikke mere end 3 gange.
 • Al daglig hviletid skal afholdes inden for 24 timer regnet fra den forudgående hviletidsperiode.

Regler for ugentlig hviletid

 • Den normale ugentlige hviletid er en periode på minimum 45 timer.
 • Den reducerede ugentlige hviletid er på minimum 24 timer. Dette skal indledes inden for 6 dage (6×24 timer) fra udløbet af den sidste ugentlige hviletid.
 • Hvis man reducerer den 45-timers ugentlige hviletid, skal der kompenseres ved at tilføje disse mistede timer til et andet hviletidsforløb (daglige, ugentlige eller 2-ugers hvileperioder), og kompensationen skal ske inden udgangen af den tredje uge efter den reducerede ugentlige hvileperiode.
 • I en hvilken som helst 2-ugers periode skal hviletiden være på mindst én 45-timers hvileperiode og én 24-timers hvileperiode. Hvileperioder, der strækker sig over 2 perioder på 1 uge hver, kan tælles med som den ene af disse 2 uger, men ikke som begge.

Flermandsbetjening

Et køretøj betragtes som flermandsbetjent (også kendt som dobbeltbemandet) , hvis der i løbet af en køreperiode mellem 2 daglige eller en daglig og en ugentlig hvileperiode, har 2 førere ombord. Førerne skal være i stand til at køre og har egen førerkort. Den første time af denne kørsel er valgfri, hvilket betyder, at det er muligt at afhente den anden fører, inden for 1 time fra kørslen er begyndt. Som udgangspunkt gælder de samme fartskriver-regler for begge førere, bortset fra når det gælder de daglige hviletidsregler. Ved flermandsbetjening skal hver fører have en daglig hvileperiode på 9 timer inden for en 30-timers periode, som begynder efter den seneste daglige eller ugentlige hvileperiode er afsluttet.

Medførerens første 45 minutters tilgængelighedstid (hvis vedkommende ikke arbejder) betragtes som hviletid. Læs også dette indlæg om fartskriverregler ved lermandsbetjening.

Yderligere

Hvis køretøjet er udstyret med passende sovefaciliteter, må hele pausen afholdes i køretøjet, så længe køretøjet holder stille (gælder ikke i alle lande).

Fartskriverregler ved færgeoverfarter eller togtransport

Når en færge eller tog er del af rejsen, er reglerne for daglige pauser/hviletider mere fleksible, men det gælder kun hvis passende sovefaciliteter (køje eller soveplads) er tilgængelige i førerens hvileperiode. Den normale daglige hviletid på 11 timer kan 2 gange afbrydes af andre aktiviteter, hvis disse 2 afbrydelser ikke sammenlagt udgør mere end 1 time. Den samlede hviletid skal være på minimum 11 timer. Det gør det muligt for føreren at opholde sig i eller udenfor køretøjet på færgeoverfarten eller togturen uden brug af sin normale køretid.

Generelle regler for køre- og hviletid

Med undtagelse af specifikke fartskriver regler gælder de normale regler for køre- og hviletid inden for EU. Vær opmærksom på, at disse regler kan variere fra land til land.

 • Den maksimale arbejdstid på en uge er 60 timer, og den gennemsnitlige maksimale arbejdstid i løbet af en periode på 16 uger må ikke overskride 48 timer.
 • Alle pauser skal afholdes efter mindst 6 timer med følgende tider:
  • 30 minutter efter 6 timer
  • 45 minutter efter 9 timer
 • Alle pauser skal afholdes i intervaller på minimum 15 minutter.
 • Det samlede antal natarbejdstimer må ikke overskride 10 timer inden for en 24-timers periode (medmindre noget andet fremgår af en gældende kollektiv arbejdstageraftale).

Uforudsete hændelser

Naturligvis kan det nogle gange ske, at en fører ganske enkelt ikke helt præcist kan overholde de gældende fartskriver regler, for eksempel når en fører ikke når frem til et passende sted at holde pause. I dette tilfælde kan der ses bort fra reglerne, men det gælder kun, hvis det ikke går ud over den overordnede sikkerhed. Føreren skal notere årsagen på bagsiden af sin fartskriver-udskrift når han har mulighed for at holde pause.

Selv om dette er lidt af et gråt område, så kan regelmæssig eller gentagne uforudsete hændelser skyldes dårlig planlægning eller generel mangel på overholdelse af reglerne.

Regler om fartskrivere I EU & i Den Internationale Vejtransportunion (AETR)

Bemærk venligst, at de fartskriver regler vi her har forklaret, kun gælder i nedenstående EU-lande:

Østrig, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Den Tjekkiske Republik, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Holland, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Storbritannien.

AETR-lande

Når en lastbil kører i en række andre lande, gælder de såkaldte “AETR”-regler: Albanien, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Bosnien-Hercegovina, Kasakhstan, Liechtenstein, Makedonien, Moldova, Monaco, Montenegro, Rusland, San Marino, Serbien, Schweiz, Tyrkiet, Turkmenistan, Ukraine og Usbekistan.

VIGTIGT: Dette er kun en kort vejledning. En hvilken som helst chauffør eller virksomhed bør altid henvende sig til den fuldstændige juridiske tekst, som kan findes her: http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/561/oj

Undgå bøder med vores remote tacho download løsninger
Fartskriver bøder kan hurtigt ende op i høje bøder, og misbrug overvåges regelmæssigt. Det er derfor vigtigt at tage Færdselstyrelsens lovgivning omkring digitale tachografer og køre- og hviletider alvorligt.

FleetGO hjælper dig med at downloade både fartskriverens masselager og førerkort på tide, så du ikke behøver at bekymre dig om det. Den toårige opbevaringsforpligtelse håndteres også af FleetGO. Læs mere om FleetGO’s Remote Tacho Download løsning.

Fartskriver regler

Billede: Fartskriver regler

Remote Tacho Download

Automatisk og trådløs download af fartskriverdata og førerkort

Remote Tacho Download

Automatisk og trådløs download af digitale fartskriverdata og førerkort

Vi vokser hurtigt!

Technology Fast50-2015
Technology Fast50-2016
Main50-2016
Main50-2017
Main50-2018
FD-Gazellen 2017