Home » Fartskriver » Fartskriver Forpligtelse

Fartskriver forpligtelse

Hovedreglen for fartskriver forpligtelsen er meget simpelt: Hvis din lastbil, bus, varebil + trailer overstiger en total vægt på 3.500 kg, er du forpligtet til at have en fartskriver installeret. Fartskriver forpligtelsen er en dansk og international obligation for at registrere førerens køre og hviletid ved person- og godstransport.

Fartskriver forpligtelse: Lastbiler og varebiler + trailer

Alle lastbiler og køretøj kombinationer med en total vægt på mere end 3.500 kilo er forpligtet til at have installeret en fartskriver. Men der findes fritagelser fra fartskriver forpligtelsen i både Danmark og EU lande. Fartskriver forpligtelsen gælder også for varebiler + trailer med en samlet vægt på over 3,500 kg. Det er især sidstnævnte, der skaber problemer i praksis.

Dog er det vigtigt at vide, at det ikke er den faktiske vægt, men den maksimalt tilladte vægt som tages i betragtning. Disse oplysninger findes på registreringsattesten af bil og trailer.

Eksempel: En Ford Transit har en maksimum tilladt vægt på 2,800 kg. Hvis bilen kører uden trailer, er der ingen forpligtelse til at have installeret en fartskriver. Men når en trailer med en maksimalt tilladt vægt på 750 kg er koblet til, er kombinations samlede vægt mere end 3,500 kg, og er forpligtet til at have installeret en fartskriver.  

Hvad indeholder fartskriver forpligtelsen?

Fartskriver forpligtelsen er indført til at registrere og kontrollere førerens køre- og hviletid. Formålet med forpligtelsen er at forbedre og kontrollere førerens arbejdsforhold, og derved forbedre trafiksikkerheden.

Ud over det bliver de internationale konkurrenceforhold mellem Danske og udenlandske førere, transportvirksomheder og vognmænd også forbedret, da alle skal holde sig til de samme fartskriverregler.

Fartskriverforordningen og Køre- og Hviletid forordningen er for alle EU-lande det samme. Dette betyder, at en inspektion af førerens køre- og hviletider skal give de samme resultater i alle medlemsstater. Regelmæssig indkaldelse til kontrol eller vejinspektion samt undervisning i international lovgivning forbedrer overholdelse af køre og hviletid reglerne.

Alle EU lande skal gennemføre et minimum antal virksomheds-og vejinspektioner. Hvert andet år skal dette rapporteres til EU-Kommissionen, så medlemsstaterne kan vurdere hinanden, om der har været tilstrækkelig kontrol. Dette skulle også bidrage til mere retfærdige konkurrenceforhold.

Automatisk Download & Analyse

FleetGO har udviklet en all-in-one løsning, så du med et system kan downloade, analysere og opbevare din fører- og fartskriverdata. Ud over det kan du kombinere din fartskriver data med GPS data fra FleetGO CubiQ enheden. Læs mere om Remote Tacho Download her!

Fritagelser fra fartskriver forpligtelsen

Der findes en række nationale og internationale fartskriver fritagelser, som stiller vognmænd og transportvirksomheder fri for fartskriver forpligtelsen. Hvis du opfylder en af betingelserne, gælder fartskriverforpligtelsen ikke for dig.

Du behøver ikke at anmode om fritagelse, men når du bliver indkaldt til kontrol, skal du være i stand til at angive, at du opfylder en af undtagelserne.

Andre forpligtelser vedrørende fartskriveren

Hvis du er lovpligtig til at bruge en fartskriver, er der en anden vigtig forpligtelse, du skal holde dig til. Du skal aflæse alle fartskriver- og førerkortdata med jævne mellemrum og kontrollere og analysere på mulige overtrædelser af køre- og hviletidsforordningen.

Du skal downloade fartskriverdata (kontrolapparatets masselager, mindst hver 60. dag. De data, der er gemt på førerkortet, skal udlæses mindst hver 21. dag. Her viger de Danske regler af fra de Europæiske regler. I EU skal tachografen udlæses hver 90. dag, og førerkort hver 28. dag.

Du skal derefter analysere fartskriver og førerkortdata for at kontrollere på mulige overtrædelser af fartskriverreglerne. Hvis der er begået overtrædelser, skal du som arbejdsgiver påpege dem til din medarbejder (den pågældende fører). Du skal opbevare din data i mindst et år.

Bemærk: Det kan ske, at du skal opbevare din fartskriverdata længere end 1 år på grund af Skatteregler. For eksempel, hvis du bruger fartskriverdata til kørselsgodtgørelse. I dette tilfælde kan det ske, at skatteopbevaringsforpligtelsen er mere end 12 måneder!

Resumé:

  • Udlæs bilens fartskriverhukommelse indenfor 60 dage
  • Udlæs førerkort indenfor 21 dage
  • Kontroller på køre- og hviletidsovertrædelser, og informer føreren herom
  • Opbevar tachograf- og førerkortdata i mindst et år

Vil du vide mere om automatisering af hele fartskriver processen? Læs mere om FleetGO’s Remote Tacho download løsning inkl. mulighed for kontrol på overtrædelser af køre- og hviletidsreglerne.

Manuel indtastning af føreraktiviteter

Fra 2. marts 2015 skal enhver fører manuelt indtaste aktiviteter som ikke er registreret af fartskriveren. Dette kræver derfor 24-timers ansvarlighed. I de fleste tilfælde betyder det, at de daglige og ugentlige hviletider skal tilføjes manuelt. De føreraktiviteter, der kan tilføjes manuelt, er Andet arbejde, Rådighedstid (for eksempel ved flermandsbetjening), og Hviletid. Vide mere om føreraktiviteter? Læs mere om de forskellige tachograf symboler og deres betydning.

Fartskriver bøder
Bøder og overtrædelser af fartskriverregler og køre- og hviletider er høje og kan hurtigt løbe op på 1.000,- – 15.000,- kroner per overtrædelse. Læs mere om fartskriver bøder.

Fartskriver forpligtelse ved lejede køretøjer

Hvis du lejer et køretøj, som er lovpligtigt at have en fartskriver installeret, er det vigtigt, at disse data også registreres og opbevares korrekt. Lejeren skal sikre, at fartskriveren for det lejede køretøj er låst-ind på virksomhedskortet. Dette er den såkaldte ‘lås-ind’ funktion i fartskriveren. Dette er den eneste måde at registrere og downloade de krævede data fra fartskriveren på. Husk at låse dit virksomhedskort ud når køretøjet returneres (‘lås-ud’).

Fartskriver forpligtelse

Billede: Fartskriver forpligtelse

Remote Tacho Download

Automatisk Download af førerkort og fartskriver data

Remote Tacho Download af fartskriverdata og førerkort

Har du køretøjer, som er forpligtet til at have en fartskriver installeret, og vil du slippe for manuelt download, opbevaring og analyse af din data? FleetGO byder en automatisk løsning, så du kan styre din flåde effektivt!

Vi vokser hurtigt!

Technology Fast50-2015
Technology Fast50-2016
Main50-2016
Main50-2017
Main50-2018
FD-Gazellen 2017